СООПШТЕНИЈА

Клучен збор:
Дата:
Категорија:
01.10.2013   Соопштение   Категорија 1

  Сооштение

   Од 01.10.2013 година Советот на јавните обвинители на Република Македонија се пресели во новите простории на Кеј ул. "Димитар Влахов" бр.4 кат 5 во старата зграда на Комерцијална Банка АД Скопје

 

 СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА

           РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА